BESTÄLL MATKASSE

ALLT DU BEHÖVER VETA

VANLIGA FRÅGOR

FRÅGOR & SVAR

VANLIGA FRÅGOR

På Gigafood följer vi kontinuerligt Folkhälsomyndighetens bedömningar och rekommendationer kring covid-19, och anpassar vårt företag löpande.

Med anledning av den nuvarande utvecklingen, och den oro som många känner i samband med det som händer, har vi genomfört några temporära förändringar i vår drift.

- För allas trygghet undviker vi för närvarande fysisk kontakt vid våra leveranser. Vi ställer varorna på plats i snabbast möjliga mån utan fysisk kontakt.
- För allas trygghet undviker vi för närvarande fysisk kontakt med varandra i största möjliga mån.
- Personal hos oss som uppvisar minsta symptom eller varit på utlandsvistelse uppmanas att jobba hemifrån.

På Gigafood har vi alltid mycket noggranna rutiner i hela verksamheten kring hygien och städrutiner. All vår kökspersonal och administrativ personal avkrävs god handhygien, genom att tvätta händerna ofta, använda handsprit samt plasthandskar. Vi har även utökat våra städrutiner, bland annat genom att använda engångsmaterial för avtorkning istället för disktrasor (går helt emot vår hållbarhetspolicy, men är skäligt i dessa tider).

Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens information:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på 08-120 543 76 0 hello@gigafood.se
Vi hopppas innerligt att läget snabbt stabiliserar sig så vi kan fortsätta leverera massor av hållbar mat till er kära kunder!

Varma hälsningar från oss på Gigafood 💚

För att garantera att kunna ta emot er bokning vill senast ha din order:
- 50 personer och uppåt - en vecka innan leverans.
- 10-50 personer - två dagar innan leverans.
- Kontaktar du oss med kortare varsel gör vi alltid vårt yttersta för ta emot er order! Hör av dig till oss direkt till köket på: 08-12054376 för snabbast möjliga service.

Ändringar, ombokningar och avbokningar:
- Vill du justera din order (antal/allergier) vill vi ha din information två dagar innan leverans före kl 12.00. Likaså om du vill avboka, annars utgår full debitering.
- Vill du justera plus/minus 1-5 antal kuvert går det bra fram till kl 12.00 dagen innan leverans.
- Dyker något oförutsett upp som går utanför ramarna för ovan, gör vi alltid vårt yttersta för att lösa det så bra som möjligt. Ring oss direkt till köket på: 08-12054376 för snabbast möjliga service. 

Först och främst för att det är så fantastiskt gott och inspirerande med vegansk mat. Det veganska köket består av oändligt många smaker, färger och texturer och för oss väcker det matglädjen till liv varje dag.

Utöver det har vegansk mat åtminstone två stora fördelar.

Ekologisk Hållbarhet:
Ska vi klara klimatmålen och kunna föda en befolkning på uppemot 10 miljarder människor måste vi börja äta mer växtbaserat. WWF har skapat en exempelmeny som visar på hur en veckas måltider behöver se ut för att vi ska klara 1,5°C målet (https://www.wwf.se/wwfs-arbete/mat-och-jordbruk/one-planet-plate/vad-ska-jag-ata/1732424-one-planet-plate-veckomeny).
Gigafood vill vara en aktör som gör det lättare för människor att genom att äta god och spännande mat också bidra till att klara klimatmålen.

Hälsa:
”What’s good for the planet, is good for you.”
Det finns tillräckligt med resurser på jorden för att föda en hälsosam befolkning på 10 miljarder människor. Vi på Gigafood förbluffas ofta av det mäktiga i samspelet mellan den mänskliga kroppen och planeten, alla dessa plantor sprängfyllda med näringsämnen som får oss att må bra och leva länge. Våra kroppar mår bra av att äta växter. Planeten mår bra av att vi äter växter. Egentligen är det inte konstigare än så.

Vitaminer, mineraler och näringsämnen är byggstenar i vårt immunförsvar. Enzymer använder kroppen för att reproducera organ och vävnader samt för att bryta ned maten och frigöra näring som kroppen kan tillgodose sig. Med ett högt intag av vitaminer, mineraler och levande enzymer känns kroppen som regel frisk, pigg och vital. Människor som ökar andelen grönsaker i sin kost upplever ofta ökad energi, mental klarhet, bättre matsmältning, balanserad vikt, dämpat sötsug, starkare hår hud och naglar, effektivare träningsresultat, bättre sömn, bättre motståndskraft mot sjukdomar och allmänt ökat välbefinnande.

Varför ekologiskt?
Finns det ekologiska råvaror (vilket det nästan alltid finns!) väljer vi alltid dessa framför icke-ekologiska råvaror. Här är några anledningar till varför:

- Ökad biologisk mångfald tack vare avsaknaden av bekämpningsmedel.
- Lägre klimatpåverkan. Ekologiskt jordbruk binder mer kol i marken än konventionellt jordbruk vilket bidrar till mindre koldioxid i atmosfären.
- Minskad övergödning i sjöar och hav. Detta eftersom ekologiskt jordbruk endast använder sig av organiska gödselmedel vilka i mycket mindre utsträckning än de kemiska läckt ut till vattendrag.
- Exporterar inte klimatpåverkan. Genom att välja ekologiskt försäkrar vi oss om att vi inte exporterar vår klimatpåverkan till andra länder vilket bidrar till att de globala klimatmålen uppfylls och inte enbart de svenska.

(Läs mer om nyttan med ekologiskt lantbruk här: https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/nyttor_med_eko_0.pdf)

Vi på Gigafood vill skapa näringsrik mat och fika som fyller oss med energi. Därför har vi valt att tillverka all vår mat och fika utan vitt raffinerat socker och kemiska tillsatser. Hela vårt sortiment är också glutenfritt, med undantag för våra mackor och wraps (du kan dock alltid be om glutenfritt bröd).

Förutom att det är inspirerande och roligt att överraska med hur fantastiskt goda produkter det går att skapa utan det ovan nämnda gillar vi också innovationen i att inte göra saker som de alltid har gjorts. Om det med dagens kunskap finns bättre alternativ för människa och planet att konsumera, varför inte uppdatera skafferiet och laga mat på nya sätt?

Gigafood söker alltid efter de mest hållbara lösningarna. En av våra största utmaningar är engångsförpackningar. Efter att ha gjort genomgående research och pratat med såväl avfallshanterare som forskare har vi kommit fram till det vi tror är de mest hållbara alternativen på marknaden idag. Viktigt att komma ihåg är att det som gör den största skillnaden för klimatet är vad man fyller förpackningen med. Att äta veganskt bidrar betydligt mer till lägre koldioxidutsläpp än att inte äta ur engånsförpackningar. Med det sagt letar vi ständigt efter lösningar för att bli av med engångsförpackningarna och minimera vår användning av plast.

Materialen vi har i våra förpackningar idag är:

rPet är plast som redan återvunnits minst en gång. Genom att välja rPet används inga nya resurser (förutom energiåtgången vid tillverkningen). Dessutom bidrar valet av rPet till att efterfrågan på återvunnen plast ökar vilket i större omfattning skulle kunna skapa en marknad för att återvinna plast.

PLA är bioplast, tillverkad av förnybara råvaror och 100% komposterbar. Detta är ett potentiellt bra substitut för plast i framtiden då det ekologiska fotavtrycket på denna plast är betydligt mindre än på ”vanlig” plast. Detta förutsätter dock att plasten kan återvinnas, eller i detta fall komposteras, vilket idag inte är möjligt i Sverige då det inte finns någon offentlig industriell kompostering vilket krävs för att PLA ska kunna återvinnas. Vi väljer därför helst rPET, för de produkter som inte finns i rPET väljer vi PLA.

Bagasse är en biprodukt från sockerrör som i vanliga fall förbränns men nu tagits till vara på och omvandlats till kartongmaterial.

Vad är hållbarhet för oss?

Hållbarhet som begrepp är svårt att definiera då vad som är hållbart ständigt förändras i och med nya forskarrön. Det tycker vi är fantastiskt! Som en klok person en gång sa: ”Vi blir aldrig färdiga och det är det som är så himla roligt!”

Som det ser ut idag jobbar Gigafood efter följande principer:

Stark hållbarhet. Stark hållbarhet innebär att det är den ekologisk hållbarheten som ligger till grund för att ett samhälle, på lång sikt, ska kunna uppnå social och ekonomisk hållbarhet.

(Här finns mer information för de som är intresserade: https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2016-06-14-how-food-connects-all-the-sdgs.html

2. 1,5°C målet. De globala växthusgasutsläppen måste minska för stanna på 1,5°C uppvärmning. Gigafood fattar varje beslut inom verksamheten utefter den vetskapen. Matproduktionen står för ungefär en fjärdedel av koldioxidutsläppen där animaliska produkter är den stora boven. Genom vårt helveganska sortiment som dessutom är kontrollerat med WWF:s mätverktyg One Planet Plate bidrar Gigafood med produkter som klarar 1,5°C målet.
(Läs mer om One Planet Plate här: https:/wwf.se/wwfs-arbete/mat-och-jordbruk/one-planet-plate/1728842-one-planet-plate-start )

3. De globala målen. I dagsläget är det i huvudsak följande mål som på olika sätt berör vår verksamhet:

Ingen hunger
Gigafood berör i huvudsak delmål 2.1 där fokus är att avskaffa hunger. Enligt Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) används idag 80% av jordens åkermark till att odla djurfoder. Om denna mark istället utnyttjades till att odla föda till människor skulle det möjliggöra en värld utan hunger trots en ökande befolkning. Det är precis det här namnet Gigafood står för. Gigafood - Food For Billions. Mat som har potential att föda en välmående global befolkning på 10 miljarder människor.

Hållbar konsumtion och produktion.
Främsta beröringspunkterna är delmål 12.1-12.6. Målsättningen med Gigafood är att skapa en verksamhet som tar ansvar för en hållbar produktion genom hela produktionskedjan.

Bekämpa klimatförändringen.
Gigafood berör i huvudsak delmål 13.3 där fokus är på utbildning. Gigafood är redan idag en aktör som genom tryckmaterial, personliga möten och sociala medier utbildar i klimatfrågor. Denna roll vill Gigafood förvalta och hela tiden utveckla.

Hav och marina resurser.
Gigafood berör i huvudsak delmål 14.1 där fokus är föroreningar i havet. Gigafood väljer i största möjliga mån alltid ekologiska råvaror och giftfria alternativ. Gigafood utför sina transporter med cykel/elbil vilket innebär att förbränningen av kolföreningar som leder till försurning undviks. Att Gigafood inte använder sig av animaliska produkter som fisk gör att produktionen inte frestar på ekosystemen.

Ekosystem och biologisk mångfald.
Gigafood berör i huvudsak delmål 15.1-15.5. Gigafoods produkter är 100% växtbaserade vilket innebär minskade utsläpp av växthusgaser jämfört med animaliska produkter. Den främsta anledningen till avskogning är att åkermark nyttjas till djuruppfödning. Gigafoods produkter kräver betydligt mindre mark vilket innebär att ekosystem och den biologiska mångfalden värnas.

(Läs mer om de Globala målen här: http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/ )

4. Social hållbarhet - Mänskliga rättigheter
Gigafood står för mänskliga rättigheter och gör vårt yttersta för att inte i något led av vår produktion kränka dessa. I Sverige är det förhållandevis enkelt eftersom vi här kan ha full koll på vår verksamhet. Men vi jobbar också aktivt med att de som producerar råvarorna vi köper in får sina mänskliga rättigheter respekterade. Detta gör vi bland annat genom att ha inlett ett samarbete med Fairtrade där vi planerar att Fairtrademärka alla våra produkter.

Jobbar man på Gigafood är kollektivavtal en självklarhet och att reglerna kring dessa följs. Men vi vill så mycket mer än så. Vi vill vara en arbetsplats dit man kan komma och må bra, utvecklas som person och känna att man är trygg. Därför har vi nolltolerans mot kränkande beteenden och jobbar dagligen med att skapa en öppen och varm arbetsmiljö.

5. Erkänna misstag
Vi gör alltid vårt bästa för att vara hållbara enligt alla fyra ovanstående punkter men ibland lyckas vi inte. Om du har tankar kring något vi skulle kunna göra annorlunda eller vill tipsa om nya forskningsrön är du mer än välkommen att skicka ett mejl!